שיתוף פעולה בין מכבי שירותי בריאות ולבין חברת התרופות הבין לאומית MERCK / MSD

22805-Blog-Photo-NEW_Dor-3-225625

מכבי חתמה לאחרונה על התקשרות עם חברת התרופות "מרק" העולמית, לשם ביצוע מחקרי נתונים בתחומים שונים. מטרת המחקרים, כמו מרבית המחקרים בתחום הבריאות, היא מציאת דרכי טיפול חדשות או שיפור דרכים קיימות.

אנו גאים על כך ש"מרק" בחרה במכבי, להיות הגוף הראשון מחוץ לארה"ב שיבצע יחד איתה מחקרי נתונים לשיפור וקידום בריאות הציבור. בחירתה של מרק במכבי היא כה משמעותית עד כדי שכבוד נשיא המדינה מר שמעון פרס נפגש עם משלחת ממרק ובירך אותם על הבחירה בישראל ובמכבי.

אתמול שודרה בטלוויזיה כתבה אודות ההתקשרות בין מכבי ל"מרק". הכתבה הכילה אי דיוקים רבים ויצרה אצל הצופה  מצג שווא כאילו המידע הרפואי של חברי מכבי הועבר/נמכר לחברת התרופות.

מכבי מבהירה כאן באופן ברור וחד – מבוטחי מכבי והחיסיון הרפואי שלהם הם ערך עליון. לא הועבר ולא יועבר בעתיד בשום מקרה מידע אישי כלשהו לגורם חיצוני לא מורשה. חיסיון המידע  הוא אבן יסוד במערכת הרפואית בכלל ובמכבי בפרט. זוהי גם חובתנו בהתאם לחוקים שונים כמו חוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות החולה ועוד. הטענות שהוצגו בכתבה הן ללא בסיס ואינן מציאותיות.

נוכח ההטעיה החמורה, חשוב לנו להציג בפניכם את העובדות:

  • למכבי יש את אחד ממאגרי המידע הרפואיים הטובים והמקיפים בעולם, המהווה נכס בעל חשיבות עצומה לבצוע מחקרים רפואיים  לקדום  הרפואה בארץ ובעולם .
  • המחקר הרפואי הוא הבסיס לכל פעילות רפואית בישראל ובעולם, ואף מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי כאחד מתפקידי קופות החולים, למחקר בסיסי נתונים, ישנה  תרומה ייחודית להתפתחות הרפואה בישראל ובעולם.
  • חברת מרק ביצעה עד עכשיו את כל מחקרי הנתונים שלה בארה"ב בלבד. מכבי היא הגוף הראשון בעולם מחוץ לארה"ב שנבחר לבצע מחקרי נתונים עם חברת מרק.
  • הגישה לבסיס הנתונים במסגרת המחקרים המדוברים אפשרית רק לעובדי מכבי המורשים ואין גורם חיצוני המקבל גישה כלשהי ואפילו חלקית אל הנתונים. במלים אחרות, אין כל שינוי במעמד מאגר המידע של מכבי ואף גורם חדש לא קיבל ולא יקבל כל גישה אליו.
  • בשום שלב במחקר אין מעורבות של תיקים רפואיים פרטניים או מידע אישי כלשהו.
  • כל המידע שמועבר במסגרת מחקרי נתונים הוא מידע סטטיסטי מקובץ של קבוצות גדולות מאד של אנשים – כלומר, לא מועבר מידע פרטני על מטופלים בודדים ובשום דרך לא ניתן להגיע אל נתונים אישיים או פרטים מזהים.
  • כל מחקר מאושר בהתאם לחוק ולנהלי משרד הבריאות, כולל אישור וועדת הלסינקי (ועדת אתיקה מוסדית לביצוע מחקרים). בהתאם להסכם בין מכבי ומרק, כל המחקרים יועברו לפרסום בכתבי עת רפואיים.
  • אנו משוכנעים כי לשת"פ המחקרי בין מכבי למרק תהיה תרומה של ממש למדע הרפואה ולשיפור הטיפול בחולים ברחבי העולם.

דוגמא למחקר נתונים:

חברת התרופות מבקשת לבדוק האם נטילת סטטינים (תרופות לטיפול בכולסטרול ) מורידה את התמותה או את התחלואה הלבבית . האם ההשפעה היא אחידה על כל המטופלים או מסייעת במיוחד לחולים עם מחלות רקע שונות .

חוקרי מכבי "יריצו" שאילתא למחשב המרכזי של מכבי,  המידע יעובד ע"י צוות האפידמיולוגים במכבי וחברת התרופות תקבל את המידע המעובד: למשל במקרה זה , השימוש בסטטינים נבדק על כ 250000 איש ונמצא כי מוריד את התמותה והתחלואה הלבבית הן במניעה ראשונית (אנשים ללא מחלת לב עם כולסטרול גבוה)  והן במניעה שניונית (חולי לב עם כולסטרול גבוה).

כאמור זוהי דוגמא בלבד, אך היא ממחישה הן את היכולת הגבוהה של מכבי לבצע מחקרים והן את היות המידע כוללני ולא פרטני.