חולים על חברים: שאלון חגיגי לכבוד פרק האיחוד!

גם ה"חברים" היו חולים, לקו בתופעות רפואיות והיו זקוקים ליום מנוחה אחד בבית לפחות. לכבוד פרק האיחוד החגיגי לסדרה האהובה בכל הזמנים, בחנו את עצמכם: מה אתם יודעים על הבריאות של "חברים"?