מי אתה, סטנט?

סטנט
המונח סטנט (ובעברית – תומכן) הוא שם גנרי לקפיץ גלילי שתפקידו לפתוח עורק סתום בלב ולאפשר זרימת דם תקינה אל תוך הלב ומחוצה לו

הסטנט הראשון הומצא בשנות ה-90 כפיתוח מתקדם יותר של הבלון, שהיה נפוץ בשנות ה-80.

בתחילה הסטנט היה מוחדר לעורק הכלילי בזמן ניתוח לב פתוח, אך כיום התהליך מבוצע באמצעות צנתור. הסטנט מוחדר היישר לחלקו הפנימי של העורק הכלילי הסתום. בכך הוא מונע באופן מכני את היצרותו מחדש.
אך אליה וקוץ בה. עם העלייה במספר השתלות הסטנטים נצפו יותר מקרים של היצרות חוזרת במקום ההשתלה בשל רקמה המורכבת בעיקר מתאי עורק, המשגשגים עקב השתלת התותב.
כך נוצר דור חדש של סטנט – סטנט מצופה תרופה, שהוצג לראשונה בשנת 2000. התרופה שהסטנט מפריש מעכבת את גידולם של תאי העורק ובכך מאפשרת יעילות רבה יותר של הסטנט ולזמן רב יותר.
הצלחת הסטנטים מצופי התרופה השפיעה גם על תעשיית הסטנטים הלא מצופים. אלה הפכו לדקים יותר, ורובם מורכבים ממתכות מתקדמות מאוד כמו כרום וקובלט.
לאחרונה נכנס פיתוח נוסף דור רביעי לסטנטים. מוצר זה מציג ציפוי מסוג אחר – לא עוד תרופה, כי אם רשת מיקרונית המפזרת את הלחץ שהסטנט מפעיל על דפנות העורק ובכך מונעת היצרות חוזרת.