כשהסרטן מגיע לשלפוחית השתן

22805-Blog-Photo-NEW_Hafsaka-(21302)-2

סרטן בשלפוחית השתן הוא גידול ממאיר הרביעי בשכיחותו בקרב גברים ושכיח פחות אצל נשים. הגידול הממאיר צומח מתאי הציפוי של הדופן הפנימית של שלפוחית השתן.
סימן שיכול להעיד על מחלה הוא הופעת דם סמוי בשתן. ניתן לזהות אותו כאשר מופיע שתן בצבע אדום או באמצעות בדיקת מעבדה. תכיפות ודחיפות בעת הטלת השתן או צריבה מבשרים לעיתים על התפתחות סרטן בשלפוחית.

מדענים מצאו כי הסיבה העיקרית להתפתחות סרטן השלפוחית נעוצה בחשיפה לחומרים מסרטנים הנספגים בגוף ומופרשים ממנו דרך הכליות לשלפוחית. שכיחותו גבוהה בעיקר בקרב מעשני סיגריות
ועובדים בתעשיות כימיות (דלק, פלסטיק וכו).

חוקרים בארה"ב בחנו את ההקשר הזה בין עישון לסרטן שלפוחית השתן במחקר שערכו. ידוע כי ישנו קשר בין הדברים, אך לא ידועה השפעה של גורמים שונים בהיסטוריית העישון על הסיכון לפתח סרטן בשלפוחית.

במחקר נבחנו נתונים באשר לסיכון לפתח סרטן לשלפוחית השתן והרגלי העישון של אוכלוסיית מדינת ניו-המפשייר, בין השנים 2001 ו-2004. את הנתונים האלה השוו החוקרים לנתונים מחקרים קודמים, אשר התקיימו בין השנים 1994 ו-1998 ובין השנים 1998 ו-2001. השוואה זו הצביעה על עליה מתמדת, בעלת מובהקות סטטיסטית, בכל אחת מן התקופות, בסיכון לסרטן שלפוחית השתן. זאת בקרב מעשנים נוכחיים ובקרב מעשנים לשעבר, לעומת לא מעשנים.

לדעת החוקרים ייתכן והדבר נובע משינויים בריכוז חומרים מסרטנים בעשן הסיגריות, הגורמים לסרטן שלפוחית השתן וכן מהפופולאריות הגוברת של סיגריות בעלות ריכוז נמוך של זפת ו/או ניקוטין. על פי הסברה, מעשנים שעוברים לסיגריות בעלות ריכוז נמוך של זפת ו/או ניקוטין שואפים עמוק יותר ובתדירות גבוהה יותר, על מנת לספק את הצורך שלהם בניקוטין. הקשר במחקר זה בין המחלה ועישון חזק יותר מזה שנמצא במחקרים קודמים ומגמת העלייה בסיכון בלטה יותר עם עלייה במשך זמן העישון ועצמת העישון. זאת הן עבור גברים והן עבור נשים. כמו כן ישנה הצבעה על כך, שבקרב אנשים שעישנו את אותה כמות הסיגריות לאורך חייהם, הסיכון גבוה יותר בקרב מי שעישן פחות סיגריות ליום לאורך זמן רב יותר לעומת מי שעישן יותר סיגריות ליום לאורך זמן קצר יותר. המחקר מדגיש את הצורך בפיקוח קפדני מתמשך בנוגע להשפעה של השינויים בסיגריות על הסיכון למחלה.