"הרופא שלי" – בריאות שלמה מותאמת אישית לבחירתך

28367-Blog_photo_INSIDE_v493

מכבי רואה חשיבות רבה בקיומו של קשר רצוף וארוך-טווח בינך לבין הרופא הקבוע  שלך (או צוות רופאים קבוע העובד במשותף). מהו אם כן "שיוך רבעוני"?

הרופא הקבוע שלך, הינו הגורם המטפל המרכזי, המלווה אותך בבריאות ובחולי ומסייע לך לנווט בעולם הרפואי בהתאם לצרכים האישיים שלך. הרופא מהווה את הכתובת למחלות חריפות וכרוניות כאחת,  לבקשות, שאלות , להעברת והבהרת תוצאות בדיקות, מתן מידע וכדומה.
בתחילת 2015 , הופעל במכבי מנגנון שיוך ממוחשב, שבו נקבע שיוכם של חברי הקופה לרופאי משפחה או ילדים. הקביעה התבססה על  היסטורית הביקורים של החבר והמרחק הגיאוגרפי של המרפאה ממקום מגורי החבר . מנגנון זה, שהופעל באופן חד – פעמי, הביא לכך שלכל חברי מכבי, ללא יוצא מן הכלל – נקבע רופא ראשוני מטפל ("הרופא שלי" )

החל ממועד השיוך האוטומטי הראשוני, יכול  החבר לשנות את השיוך לרופא. החבר  יוכל בכל עת לבחור לעצמו, ביוזמתו ומבחירתו, את הרופא שלו באמצעות מגוון ערוצים (מכבי אונליין, עמדות מכבילי, פניה לסניף מכבי או פניה טלפונית למוקד "מכבי ללא הפסקה"). בנוסף, ניתן להעביר שיוך במרפאת הרופא הנבחר , ע"י הרופא או מזכירתו. במידה ומבוטח ביצע ביקור במהלך אותו רבעון אצל הרופא הקבוע, יחול שינוי השיוך בפועל ברבעון הבא.
למבוטח תיוותר האפשרות לבחור ולפנות גם לרופאים ראשוניים אחרים, במצבים שהתאפשר הדבר עד כה, אך הדבר לא יגרום ליצירת קישור אוטומטי בין המבוטח לרופא אצלו ביקר, אלא הוא יישאר משויך לרופא אותו בחר כרופאו הקבוע.

למרות חופש הבחירה ברופא והזכאות לפנות לכל רופא במכבי, אנו במכבי מאמינים, שלמעט במקרים דחופים, יש להעדיף פניה אל הרופא הקבוע, המכיר את המטופל לאורך זמן ויכול להעניק לו את המענה המיטבי.

לידיעתך:
בחירת  הרופא הקבוע שלך יכולה להיעשות  במגוון ערוצים: אתר מכבי אונליין, עמדות מכבילי, פניה למשרד סניף מכבי, או טלפונית דרך מוקד "מכבי ללא הפסקה" , או במרפאת הרופא, ע"י הרופא עצמו או מזכירתו.