הסוד לחיים מאושרים באמת

נהוג לחשוב שכסף הוא גורם המשפיע בצורה מוחלטת על מידת האושר בחיים. המון מחקרים נערכו על הקשר בין עושר לאושר, אך מחקרים שנעשו לאחרונה מצביעים על כך שלהערכה והכבוד להם זוכה אדם בסביבתו הקרובה והרחוקה משקל גדול יותר בהשפעה על איכות חייו ואושרו.

תיאוריות רבות גורסות כי הכנסה גדולה יותר, חינוך איכותי יותר ומעמד סוציו אקונומי גבוה אינן מעידות על אושר כלל. לעומתן, ישנן תיאוריות הגורסות כי דווקא למעמד חברתי השפעה גדולה יותר על אושר. אז אם מצב סוציו אקונומי גבוה לא מעיד על מידת האושר, מה כן?
הגעה למעמד מוערך ומכובד בקרב הסביבה הקרובה והרחוקה מביא לשיפור משמעותי באושר הכללי.

כדי לבדוק את השפעות המעמד החברתי על מדד האושר נערכו 4 מחקרים.

הראשון נערך בקרב 80 סטודנטים בקמפוסים שונים שעברו בדיקות סוציומטריות במגוון מדדים חברתיים. הכנסתם החודשית של הסטודנטים נבדקה אף היא. במחקר נמצא כי ההשפעה הגדולה ביותר על אושרם באה ממצבם החברתי ולא הכלכלי, בעיקר בשל תחושת הכח ומידת הקבלה החברתית שהסטודנטים חוו במערכות היחסים שלהם.
ממצאים אלה קיבלו אישור מחודש במחקר שני שנערך בקרב אוכלוסיה רחבה יותר ומגוונת יותר ובו שוב הוכח קשר בין מצב חברתי למידת אושר. מחקרים נוספים מצאו, כי אפשר לשלוט ברמת האושר באמצעות שינוי המצב החברתי והמשיכו להוכיח כי לסולם הדרגות החברתי השפעה גדולה יותר על תחושות הנחקרים.

ארבעת המחקרים יצרו תשתית מוצקה לאמונה כי מיקום האדם במדרג החברתי משפיע על מיקומו במדרג האושר בחייו. אבל מדוע?
אחד ההסברים שיבדקו במחקרים עתידיים היא היכולת של אנשים להתרגל למצבים – כסף לא קונה אושר מכיוון שאנשים מתרגלים מהר למצבם החדש. אדם שזוכה בלוטו לדוגמא, חש אושר עילאי בחודש-חודשיים הראשונים אך מהר מאד היציבות הכספית הופכת להיות שגרתית עבורו וסף האושר חוזר למקומו הקודם, דבר שלא קורה במקרה של מעמד חברתי.

אם כן, המלצתנו אליכם שתשקיעו את מרצכם במערכות היחסים שלכם ולא במרדף אחר הכסף, כי אין ערובה שהוא יביא לכם את האושר המיוחל, עכשיו זה גם מוכח מדעית.