ההיפנוזה שתרגיע לכם את המעי

היפנוזה… מילה ששולחת אתכם ישירות למחוזות הנעימים של ספת פסיכולוג המנענע מטוטלת אל מול עיניכם עד שאתם שוקעים בחלום מתוק וקמים ממנו טובים ומודעים יותר. אבל מסתבר שהיום טיפולי היפנוזה מהווים כלי עזר יעיל בריפוי והקלה על מחלות.

אחד השימושים שנעשים בהיפנוזה הוא סיוע לחולים בתסמונת המעי הרגיז.

תסמונת מעי רגיז(Irritable Bowel Syndrome)הוא מצב שכיח של מערכת העיכול העלול לגרום להתקפים של כאב בטן, נפיחות, שלשול או עצירות. מצב זה אינו מסכן חיים אך הוא בהחלט לא נעים וגורם לאי נוחות והפרעה בשגרת החיים ללוקים בו. הסברה היא כי10% -20%  מהאנשים לוקים בתסמונת בשלב כלשהו בחייהם. שכיחותה אצל נשים כפולה מהופעתה אצל גברים ובמחקרים מדעיים לא נמצאה הסיבה  למחלה.לכן,הטיפול בה הוא בעיקר בסימפטומים ובנסיונות לשינוי התזונה כך שתתאים יותר למצב זה.

אחת הדרכים שנמצאה יעילה לטיפול בתסמונת היא היפנוזה מכוונת מעי ומחקר שנערך מצא כי יש לה גם השפעות לטווח ארוך.

שיטת הפעולה
במסגרת המחקר תושאלו 208 איש שטופלו בעבר ב-"היפנוזה מכוונת מעי". בשאלונים שמילאו התבקשו לענות על פרטים שונים כמוהשפעת ההיפנוזה על תכיפות והיקף הסימפטומים, על שינויים בטיפולים הרפואיים, הרגלי צריכת התרופות ושימוש בטיפולים לא תרופתיים.כמו כן נדרשו הנשאלים לציין אם הם ממשיכים לקבל טיפולי היפנוזה גם בהווה. בהתאם לתוצאות הם חולקו ל-"מגיבים" ו-"לא מגיבים" לטיפול.

תוצאות
נמצא, כי מיד לאחר ההיפנוזה הגיבו 103 מתוך 208 (49%) לטיפול ו-73%מהם העידו כיהשיפור נמשך גם בשנתיים עד שבע שנים שלאחר הטיפול. מרבית ה-"מגיבים" העידו כי הם עדיין ממשיכים בטיפולי היפנוזה וכי יש אצלם ירידה משמעותית בצריכת שירותים רפואיים אחרים, לעומת ה-"לא מגיבים".
בסך הכל העידו מרבית הנשאלים (100% מה-"מגיבים" ואף 87% מה-"לא מגיבים"), כי מצאו את השיטה מועילה לטיפול בתסמונת מעי רגיז.

מסקנות

המחקר מצביע על האפשרות, כי הטיפול בתסמונת המעי הרגיז ע"י היפנוזה-מכוונת-מעי הוא יעיל ובעל השפעה לטווח ארוך, שיכולה להעלות משמעותית את איכות חיי המטופל. בנוסף, הפחתת הצריכה של שירותים רפואיים אחריםהיא בעלת פוטנציאל להוזלה משמעותית של עלויות ההוצאה על בריאות.

הערה: למחקר חסרון מדעי משמעותי בכך שהוא נעשה בצורה רטרואקטיבית (בדיעבד) וללא קבוצת ביקורת. לפני שמאמצים סופית את מסקנותיו יש לבצע מחקרים נוספים, חזקים יותר מבחינה מדעית.

מקורות:
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/00365521.2012.658858
http://www.nhs.uk/conditions/Irritable-bowel-syndrome/Pages/Introduction.aspx