אז מה אתם יודעים על קורונה? בחנו את עצמכם

מזכירים לכם כי על פי הנחיית משרד הבריאות ובכדי להימנע מהמשך הדבקה נבקש להימנע מביקורים במרפאות למעט במקרים דחופים